Odpady – Usługi

USŁUGI

„DMPOL” oferuje Państwu szeroki zakres usług. Są to przede wszystkim:

odbiór olejów przepracowanych;

odbiór pozostałych odpadów ropopochodnych;

odbiór płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.);

usługi w zakresie wywożenia pozostałych stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.);

usługi w zakresie wywozu odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach;

usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych;