recykling

recykling – taki odzysk, który polega powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, określony jako procesy R2-R9 i R14 w zał. nr 5 do Ustawy o odpadach (tekst jednolity w Dz.U. nr 39 z dnia 5 marca 2007r., poz. 251),

Written by

www.dmpol.pl