odzysk

odzysk – wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone jako procesy R1-R9, R13 i R14 w zał. nr 5 do Ustawy o odpadach (tekst jednolity w Dz.U. nr 39 z dnia 5 marca 2007r., poz. 251),

Written by

www.dmpol.pl